با دستور جلسه «بررسی سیاست های فرابخشی در برنامه توسعه هفتم جهاددانشگاهی»؛

چهارصد و پنجاه و هفتمین جلسه شورای علمی جهاددانشگاهی برگزار شد

چهارصد و پنجاه و هفتمین جلسه شورای علمی جهاددانشگاهی ۱۸ دی ماه با حضور اکثریت اعضا و با دستور جلسه «بررسی سیاست های فرابخشی در برنامه توسعه هفتم جهاددانشگاهی» تشکیل شد.
۲۰ دی ۱۴۰۰ | ۱۱:۰۵ کد : ۴۵۱۲۰ تاپ خبر
به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی، جلسه چهارصد و پنجاه و هفتمین شورای علمی جهاددانشگاهی ۱۸ دی ماه با حضور اکثریت اعضا و با دستور جلسه "بررسی سیاست های فرابخشی در برنامه توسعه هفتم جهاددانشگاهی" تشکیل شد.
چهارصد و پنجاه و هفتمین جلسه شورای علمی جهاددانشگاهی برگزار شد

در این جلسه دکتر عیسی علیزاده معاون هماهنگی و امورمجلس پیرامون فرآیند تدوین سیاست های این معاونت توضیحاتی ارایه کرد و  در ادامه دکتر لطفی کیا سیاست های فرابخشی را مطرح کرد.

پس از ارایه گزارش، اعضای حاضر در جلسه نظرات خود در خصوص برخی از بندها را بیان کردند و ادامه مباحث به جلسه بعد موکول شد.

همچنین در این پایان دکتر طیبی رییس جهاددانشگاهی گزارشی از طرح تحول در شورای عالی انقلاب فرهنگی ارایه کرد و اعضاء نیز نظرات خود پیرامون این طرح را بیان کردند.


نظر شما :