تاپ خبر - آرشیو

اولین جلسه هم اندیشی بررسی نقاط ضعف، قوت، فرصت ها و تهدیدات تشکیل سازمانهای جهاددانشگاهی

اولین جلسه هم اندیشی بررسی نقاط ضعف، قوت، فرصت ها و تهدیدات تشکیل سازمانهای جهاددانشگاهی

اولین جلسه هم اندیشی بررسی نقاط ضعف، قوت، فرصت ها و تهدیدات تشکیل سازمانهای جهاددانشگاهی در دهم دیماه سال جاری در سالن اجتماعات دفتر مرکزی جهاددانشگاهی تشکیل گردید;

ادامه مطلب