تاپ خبر - آرشیو

دیدار دکتر مهدی باصولی معاون هماهنگی و امورمجلس جهاد دانشگاهی با دکتر حسینعلی امیری معاون پارلمانی رئیس جمهور

دیدار دکتر مهدی باصولی معاون هماهنگی و امورمجلس جهاد دانشگاهی با دکتر حسینعلی امیری معاون پارلمانی رئیس جمهور

دکتر مهدی باصولی معاون هماهنگی و امور مجلس جهاد دانشگاهی روز دوشنبه مورخ ۱۹ آبان ۱۳۹۹ با حضور در ساختمان معاون پارلمانی رئیس جمهور با آقای دکتر حسینعلی امیری معاون پارلمانی رئیس جمهور دیدار و گفتگو کرد.

ادامه مطلب