تاپ خبر - آرشیو

با دستور جلسه «بررسی سیاست های فرابخشی در برنامه توسعه هفتم جهاددانشگاهی»؛

چهارصد و پنجاه و هفتمین جلسه شورای علمی جهاددانشگاهی برگزار شد

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی، جلسه چهارصد و پنجاه و هفتمین شورای علمی جهاددانشگاهی ۱۸ دی ماه با حضور اکثریت اعضا و با دستور جلسه "بررسی سیاست های فرابخشی در برنامه توسعه هفتم جهاددانشگاهی" تشکیل شد.

ادامه مطلب
با حکم دکتر حمیدرضا طیبی؛

دبیر و اعضای شورای راهبری مسئولیت اجتماعی جهاددانشگاهی منصوب شدند

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی، دکتر حمیدرضا طیبی رییس جهاددانشگاهی در حکمی دکتر کمال خدایی رییس جهاددانشگاهی واحد شهید بهشتی را به عنوان دبیر و دکتر عیسی علیزاده معاون هماهنگی و امور مجلس جهاددانشگاهی، دکتر غلامرضا منتظری نایب رییس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی ایران، دکتر جمال رحیمیان معاون فرهنگی جهاددانشگاهی، دکتر عبدالحمید احمدی مشاور رییس جهاددانشگاهی، دکتر محمدصادق بیجندی معاون آموزش و کارآفرینی جهاددانشگاهی، دکتر مهشید منزوی مدیر گروه علوم انسانی جهاددانشگاهی، دکتر ایرج فیضی رییس پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاددانشگاهی، دکتر ثریا احمدی مدیر مرکز پایش مسئولیت اجتماعی و فرهنگی جهاددانشگاهی، دکتر علیرضا کلانترمهرجردی عضو هیات علمی جهاددانشگاهی، حسین پاکدل مدیر گروه برنامه‌ریزی و تولید محتوای آموزشی و کارآفرینی، دکتر قربان‌محمد پورقاز مشاور دبیر کل مجمع جهانی شهرهای اسلامی و حوزه مدیریت اقتصاد شهری و دکتر میثم سفیدخوش عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی را به‌عنوان اعضای شورای راهبری مسئولیت اجتماعی جهاددانشگاهی منصوب کرد.

ادامه مطلب