تاپ خبر - آرشیو

مدیرکل دفتر امور مجلس جهاددانشگاهی منصوب شد

با حکم معاون هماهنگی و امور مجلس جهاددانشگاهی، مدیرکل دفتر امور مجلس این نهاد منصوب شد.

در بخشی از حکم دکتر باصولی آمده است: با عنایت به جایگاه ویژه مجلس محترم شورای اسلامی در تقویت نقش بی‌بدیل جهاددانشگاهی برای ارائه خدمات گسترده به میهن اسلامی، انتظار دارد ضمن ایجاد ارتباط سازنده و موثر جهاددانشگاهی با نمایندگان محترم و کمیسیون‌های تخصصی مجلس شورای اسلامی، امکان بهره‌مندی بیشتر کشور از فعالیت‌های ارزشمند این نهاد مقدس را بیش‌ازپیش فراهم آورید. معاون هماهنگی و امور مجلس جهاددانشگاهی همچنین با پذیرش استعفای محمد ابراهیم فقیه زاده و تشکر و قدردانی به خاطر تلاش مخلصانه، دلسوزانه و صادقانه وی در طول مدت تصدی «مدیرکل دفتر امور مجلس» او را به عنوان «مشاور معاون هماهنگی و امور مجلس» منصوب کرد.

ادامه مطلب