تشکیلات جهاددانشگاهی در یک نگاه

واحـدها

-    واحد استان آذربایجان شرقی

-    واحد استان آذربایجان غربی

-    واحد استان اردبیل

-    واحد استان البرز

-    واحد استان ایلام

-    واحد استان بوشهر

-    واحد استان خراسان جنوبی

-    واحد استان خراسان شمالی

-    واحد استان زنجان

-    واحد استان سمنان

-    واحد استان سیستان و بلوچستان

-    واحد استان فارس

-    واحد استان قزوین

-    واحد استان قم

-    واحد استان کردستان

-    واحد استان کرمان

-    واحد استان کرمانشاه

-    واحد استان کهگیلویه و بویراحمد

-    واحد استان گلستان

-    واحد استان لرستان

-    واحد استان مازندران

-    واحد استان مرکزی

-    واحد استان هرمزگان

-    واحد استان همدان

-    واحد استان چهارمحال و بختیاری

-    واحد استان گیلان

-    واحد اصفهان

-    واحد الزهرا

-    واحد امیرکبیر

-    واحد تربیت مدرس

-    واحد خواجه نصیرالدین طوسی

-    واحد شهید بهشتی

-    واحد صنعتی اصفهان

-    واحد علامه طباطبایی

-    واحد علم و صنعت

-    واحد علوم پزشکی تهران

-    واحد علوم پزشکی شهید بهشتی

-    واحد هنر

پژوهشکده ها

-   پژوهشکده برق

-   پژوهشکده توسعه صنایع شیمیایی ایران

-   پژوهشکده سرطان معتمد

-   پژوهشکده علوم بهداشتی

-   پژوهشکده علوم پایه کاربردی

-   پژوهشکده فرهنگ و هنر و معماری

-   پژوهشکده فناوری اطلاعات و ارتباطات

-   پژوهشکده محیط زیست (سازمان گیلان)

-   پژوهشکده گیاهان دارویی

-   پژوهشکده بیوتکنولوژی صنعتی (سازمان استان خراسان رضوی)

-   پژوهشکده گردشگری (سازمان استان خراسان رضوی)

-   پژوهشکده علوم و فناوری مواد غذایی (سازمان استان خراسان رضوی)

-   پژوهشکده توسعه و برنامه ریزی

-   پژوهشکده فرآوری مواد معدنی

- پژوهشکده مطالعات توسعه (سازمان تهران)

- پژوهشکده تکنولوژی تولید (سازمان استان خوزستان)

- پژوهشکده توسعه تکنولوژی (سازمان صنعتی شریف)

پژوهشگاه ها

-   پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی

-   پژوهشگاه فناوریهای نوین علوم زیستی – ابن سینا

-   پژوهشگاه رویان

پارک ها و مجتمع

-   پارک علم و فناوری البرز

-   پارک علم و فناوری واحد استان کرمانشاه

-   مجتمع تحقیقاتی شهدای جهاددانشگاهی (هلجرد)

سازمان ها

-   سازمان انتشارات

-   سازمان توسعه نوآوریهای دانشجویان (ایسیدو)

-   سازمان دانشجویان جهاد دانشگاهی

-   سازمان فعالیتهای قرآنی دانشگاهیان کشور

-   سازمان تجاری سازی فنآوری و اشتغال دانش آموختگان

-   سازمان جهاددانشگاهی استان خوزستان

-   سازمان جهاددانشگاهی تهران

-   سازمان جهاددانشگاهی استان خراسان رضوی

-   سازمان جهاددانشگاهی صنعتی شریف

-   سازمان جهاددانشگاهی یزد

-   سازمان جهاددانشگاهی گیلان

مراکز

-   مرکز اطلاع رسانی بازار کار

-   مرکز اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی (SID)

-   مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران

-   مرکز رشد زیست فناوری پژوهشگاه رویان

-   مرکز رشد فنآوری فرآورده های گیاهان دارویی واحد استان اردبیل

-   مرکز رشد فناوری اطلاعات و ارتباطات جهاد دانشگاهی

-   مرکز رشد فناوری اطلاعات و ارتباطات جهاددانشگاهی واحد استان کرمانشاه

-   مرکز رشد فناوری واحد استان خراسان شمالی

-   مرکز رشد واحدهای فنآوری پیشرفته مخابرات

-   مرکز رشد واحدهای فنآوری کشاورزی جهاددانشگاهی واحد استان آذربایجان غربی

-   مرکز رشد واحدهای فنآوری گیاهان دارویی و محصولات کشاورزی جهاددانشگاهی واحد استان ایلام

-   مرکز رشد واحدهای فنآوری واحد استان لرستان

-   مرکز رشد واحدهای فناوری گیاهان دارویی

-   مرکز رشد واحدهای فناوری واحد استان هرمزگان

-   مرکز رشد واحدهای فناوری محلات و نیم ور

-   مرکز فرهنگی دانشجویی امام، ولایت فقیه و انقلاب اسلامی

-   مرکز گردشگری علمی و فرهنگی دانشجویان ایران

-   مرکز ملی ذخائر ژنتیکی و زیستی ایران

-   مرکز رشد فناوری های نوین سلامت اهواز سازمان استان خوزستان

-   مرکز رشد فناوری های نوین سلامت مشهد

-   مرکز رشد واحدهای فناور هنرهای قرآنی

-   مرکز رشد زیست فناوری پزشکی پژوهشگاه ابن سینا

-   مرکز رشد گیاهان دارویی سازمان استان یزد

-   مرکز رشد واحدهای فناور صنایع فرهنگی زنجان