رؤسای سازمان های جهاددانشگاهی

دکتر سید علی اکبر شمسیان

رییس سازمان جهاددانشگاهی خراسان رضوی

دکتر سید علیرضا علوی

رئیس سازمان جهاددانشگاهی استان خوزستان

دکتر فریبرز جمالزاد فلاح

رئیس سازمان جهاددانشگاهی استان گیلان

دکتر مسعود کمبرانی

سرپرست سازمان جهاددانشگاهی تهران

مهندس حبیب اله اصغری

رئیس سازمان جهاددانشگاهی خواجه نصیرالدین طوسی

دکتر علیرضا آخوندی

رئیس سازمان جهاددانشگاهی صنعتی شریف

دکتر مسعود حبیبی

رئیس سازمان جهاددانشگاهی علوم پزشکی تهران

دکتر جعفر محسنی

رئیس سازمان جهاددانشگاهی استان آذربایجان شرقی

مهندس بهرام بادکو

رئیس سازمان جهاددانشگاهی استان کرمانشاه

دکتر فاطمه سعادت جو

رئیس سازمان جهاددانشگاهی استان یزد