آخرین اخبار

پیش‌بینی ماموریت‌های بزرگ برای جهاددانشگاهی در برنامه هفتم توسعه/ لزوم حمایت‌های بیشتر از این نهاد
۲۰ دی ۱۴۰۱ | ۱۶:۰۸

پیش‌بینی ماموریت‌های بزرگ برای جهاددانشگاهی در برنامه هفتم توسعه/ لزوم حمایت‌های بیشتر از این نهاد

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی، علی کریمی فیروزجایی نماینده مردم بابل و عضو هیات رییسه و مهدی روشنفکر، نماینده مردم بویراحمد و دنا و عضو کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی با حضور در دفتر مرکزی جهاددانشگاهی، نشست مشترکی را با دکتر حسن مسلمی نائینی رییس این نهاد برگزار کردند.
رییس سازمان جهاددانشگاهی صنعتی شریف منصوب شد
۲۰ دی ۱۴۰۱ | ۱۴:۵۳

رییس سازمان جهاددانشگاهی صنعتی شریف منصوب شد

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی، دکتر حسن مسلمی نائینی رییس جهاددانشگاهی با تبدیل حکم سرپرستی، دکتر محسن مردانی را برای مدت دو سال به عنوان رییس سازمان جهاددانشگاهی صنعتی شریف منصوب کرد.
رییس جهاددانشگاهی در حکمی مهندس رحیم امیری را به عنوان سرپرست جهاددانشگاهی خوزستان منصوب کرد.
۱۳ دی ۱۴۰۱ | ۱۶:۰۴

رییس جهاددانشگاهی در حکمی مهندس رحیم امیری را به عنوان سرپرست جهاددانشگاهی خوزستان منصوب کرد.

در متن این حکم آمده است؛ احتراماً با عنایت به تعهد سابقه و تجارب ارزشمند جنابعالی به موجب این حکم شما را به عنوان سرپرست سازمان جهاددانشگاهی خوزستان منصوب می کنم. انتظار میرود نسبت به استفاده از کلیه ظرفیتهای معنوی، مادی و سرمایه های انسانی جهاددانشگاهی به ویژه تقویت نقش آفرینی اعضای آن واحد در جهت تحقق منویات مقام معظم رهبری (مدظله العالی) مبنی بر ارتقاء جهاددانشگاهی، گسترش فضای انقلابی و ارتقاء علمی و عملی جهاددانشگاهی اهتمام ورزید.
انتصاب سرپرست جهاددانشگاهی واحد استان مرکزی
۱۳ دی ۱۴۰۱ | ۱۴:۵۳

انتصاب سرپرست جهاددانشگاهی واحد استان مرکزی

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی، دکتر حسن مسلمی نائینی رییس جهاددانشگاهی در حکمی دکتر محسن مرادی را به عنوان سرپرست جهاددانشگاهی واحد استان مرکزی منصوب کرد.
سرپرست معاونت هماهنگی و امور مجلس جهاددانشگاهی منصوب شد
۲۷ آذر ۱۴۰۱ | ۱۶:۱۳

سرپرست معاونت هماهنگی و امور مجلس جهاددانشگاهی منصوب شد

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی، دکتر حسن مسلمی نائینی رییس جهاددانشگاهی با پذیرش استعفای دکتر عیسی علیزاده، در حکمی دکتر حسن فارسی را به عنوان سرپرست معاونت هماهنگی و امور مجلس این نهاد منصوب کرد. در این حکم آمده است:  امید است با اتکال به خداوند متعال و با همفکری و همکاری جهادگران عزیز در آن معاونت وبا استفاده بهینه از امکانات و تجربیات موجود در انجام وظایف تعیین شده موفق و موید باشید. گفتنی است دکتر حسن فارسی عضو هیات علمی جهاددانشگاهی که پیش از این به عنوان معاون پشتیبانی سازمان جهاددانشگاهی تهران مشغول به کار بود، معاونت فرهنگی این سازمان و مدیرکل اداره کل روابط عمومی جهاددانشگاهی را در کارنامه خود دارد. همچنین دکتر مسلمی نائینی در نامه‌ای جداگانه ضمن پذیرش استعفای دکتر عیسی علیزاده، از خدمات وی در زمان تصدی پست معاونت هماهنگی و امور مجلس جهاددانشگاهی تشکر و قدردانی کرد.

آخرین اخبار

پیش‌بینی ماموریت‌های بزرگ برای جهاددانشگاهی در برنامه هفتم توسعه/ لزوم حمایت‌های بیشتر از این نهاد
۲۰ دی ۱۴۰۱ | ۱۶:۰۸

پیش‌بینی ماموریت‌های بزرگ برای جهاددانشگاهی در برنامه هفتم توسعه/ لزوم حمایت‌های بیشتر از این نهاد

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی، علی کریمی فیروزجایی نماینده مردم بابل و عضو هیات رییسه و مهدی روشنفکر، نماینده مردم بویراحمد و دنا و عضو کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی با حضور در دفتر مرکزی جهاددانشگاهی، نشست مشترکی را با دکتر حسن مسلمی نائینی رییس این نهاد برگزار کردند.
رییس سازمان جهاددانشگاهی صنعتی شریف منصوب شد
۲۰ دی ۱۴۰۱ | ۱۴:۵۳

رییس سازمان جهاددانشگاهی صنعتی شریف منصوب شد

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی، دکتر حسن مسلمی نائینی رییس جهاددانشگاهی با تبدیل حکم سرپرستی، دکتر محسن مردانی را برای مدت دو سال به عنوان رییس سازمان جهاددانشگاهی صنعتی شریف منصوب کرد.
رییس جهاددانشگاهی در حکمی مهندس رحیم امیری را به عنوان سرپرست جهاددانشگاهی خوزستان منصوب کرد.
۱۳ دی ۱۴۰۱ | ۱۶:۰۴

رییس جهاددانشگاهی در حکمی مهندس رحیم امیری را به عنوان سرپرست جهاددانشگاهی خوزستان منصوب کرد.

در متن این حکم آمده است؛ احتراماً با عنایت به تعهد سابقه و تجارب ارزشمند جنابعالی به موجب این حکم شما را به عنوان سرپرست سازمان جهاددانشگاهی خوزستان منصوب می کنم. انتظار میرود نسبت به استفاده از کلیه ظرفیتهای معنوی، مادی و سرمایه های انسانی جهاددانشگاهی به ویژه تقویت نقش آفرینی اعضای آن واحد در جهت تحقق منویات مقام معظم رهبری (مدظله العالی) مبنی بر ارتقاء جهاددانشگاهی، گسترش فضای انقلابی و ارتقاء علمی و عملی جهاددانشگاهی اهتمام ورزید.
انتصاب سرپرست جهاددانشگاهی واحد استان مرکزی
۱۳ دی ۱۴۰۱ | ۱۴:۵۳

انتصاب سرپرست جهاددانشگاهی واحد استان مرکزی

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی، دکتر حسن مسلمی نائینی رییس جهاددانشگاهی در حکمی دکتر محسن مرادی را به عنوان سرپرست جهاددانشگاهی واحد استان مرکزی منصوب کرد.
سرپرست معاونت هماهنگی و امور مجلس جهاددانشگاهی منصوب شد
۲۷ آذر ۱۴۰۱ | ۱۶:۱۳

سرپرست معاونت هماهنگی و امور مجلس جهاددانشگاهی منصوب شد

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی، دکتر حسن مسلمی نائینی رییس جهاددانشگاهی با پذیرش استعفای دکتر عیسی علیزاده، در حکمی دکتر حسن فارسی را به عنوان سرپرست معاونت هماهنگی و امور مجلس این نهاد منصوب کرد. در این حکم آمده است:  امید است با اتکال به خداوند متعال و با همفکری و همکاری جهادگران عزیز در آن معاونت وبا استفاده بهینه از امکانات و تجربیات موجود در انجام وظایف تعیین شده موفق و موید باشید. گفتنی است دکتر حسن فارسی عضو هیات علمی جهاددانشگاهی که پیش از این به عنوان معاون پشتیبانی سازمان جهاددانشگاهی تهران مشغول به کار بود، معاونت فرهنگی این سازمان و مدیرکل اداره کل روابط عمومی جهاددانشگاهی را در کارنامه خود دارد. همچنین دکتر مسلمی نائینی در نامه‌ای جداگانه ضمن پذیرش استعفای دکتر عیسی علیزاده، از خدمات وی در زمان تصدی پست معاونت هماهنگی و امور مجلس جهاددانشگاهی تشکر و قدردانی کرد.

آخرین اخبار

پیش‌بینی ماموریت‌های بزرگ برای جهاددانشگاهی در برنامه هفتم توسعه/ لزوم حمایت‌های بیشتر از این نهاد
۲۰ دی ۱۴۰۱ | ۱۶:۰۸

پیش‌بینی ماموریت‌های بزرگ برای جهاددانشگاهی در برنامه هفتم توسعه/ لزوم حمایت‌های بیشتر از این نهاد

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی، علی کریمی فیروزجایی نماینده مردم بابل و عضو هیات رییسه و مهدی روشنفکر، نماینده مردم بویراحمد و دنا و عضو کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی با حضور در دفتر مرکزی جهاددانشگاهی، نشست مشترکی را با دکتر حسن مسلمی نائینی رییس این نهاد برگزار کردند.
رییس سازمان جهاددانشگاهی صنعتی شریف منصوب شد
۲۰ دی ۱۴۰۱ | ۱۴:۵۳

رییس سازمان جهاددانشگاهی صنعتی شریف منصوب شد

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی، دکتر حسن مسلمی نائینی رییس جهاددانشگاهی با تبدیل حکم سرپرستی، دکتر محسن مردانی را برای مدت دو سال به عنوان رییس سازمان جهاددانشگاهی صنعتی شریف منصوب کرد.
رییس جهاددانشگاهی در حکمی مهندس رحیم امیری را به عنوان سرپرست جهاددانشگاهی خوزستان منصوب کرد.
۱۳ دی ۱۴۰۱ | ۱۶:۰۴

رییس جهاددانشگاهی در حکمی مهندس رحیم امیری را به عنوان سرپرست جهاددانشگاهی خوزستان منصوب کرد.

در متن این حکم آمده است؛ احتراماً با عنایت به تعهد سابقه و تجارب ارزشمند جنابعالی به موجب این حکم شما را به عنوان سرپرست سازمان جهاددانشگاهی خوزستان منصوب می کنم. انتظار میرود نسبت به استفاده از کلیه ظرفیتهای معنوی، مادی و سرمایه های انسانی جهاددانشگاهی به ویژه تقویت نقش آفرینی اعضای آن واحد در جهت تحقق منویات مقام معظم رهبری (مدظله العالی) مبنی بر ارتقاء جهاددانشگاهی، گسترش فضای انقلابی و ارتقاء علمی و عملی جهاددانشگاهی اهتمام ورزید.
انتصاب سرپرست جهاددانشگاهی واحد استان مرکزی
۱۳ دی ۱۴۰۱ | ۱۴:۵۳

انتصاب سرپرست جهاددانشگاهی واحد استان مرکزی

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی، دکتر حسن مسلمی نائینی رییس جهاددانشگاهی در حکمی دکتر محسن مرادی را به عنوان سرپرست جهاددانشگاهی واحد استان مرکزی منصوب کرد.
سرپرست معاونت هماهنگی و امور مجلس جهاددانشگاهی منصوب شد
۲۷ آذر ۱۴۰۱ | ۱۶:۱۳

سرپرست معاونت هماهنگی و امور مجلس جهاددانشگاهی منصوب شد

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی، دکتر حسن مسلمی نائینی رییس جهاددانشگاهی با پذیرش استعفای دکتر عیسی علیزاده، در حکمی دکتر حسن فارسی را به عنوان سرپرست معاونت هماهنگی و امور مجلس این نهاد منصوب کرد. در این حکم آمده است:  امید است با اتکال به خداوند متعال و با همفکری و همکاری جهادگران عزیز در آن معاونت وبا استفاده بهینه از امکانات و تجربیات موجود در انجام وظایف تعیین شده موفق و موید باشید. گفتنی است دکتر حسن فارسی عضو هیات علمی جهاددانشگاهی که پیش از این به عنوان معاون پشتیبانی سازمان جهاددانشگاهی تهران مشغول به کار بود، معاونت فرهنگی این سازمان و مدیرکل اداره کل روابط عمومی جهاددانشگاهی را در کارنامه خود دارد. همچنین دکتر مسلمی نائینی در نامه‌ای جداگانه ضمن پذیرش استعفای دکتر عیسی علیزاده، از خدمات وی در زمان تصدی پست معاونت هماهنگی و امور مجلس جهاددانشگاهی تشکر و قدردانی کرد.

آخرین اخبار

پیش‌بینی ماموریت‌های بزرگ برای جهاددانشگاهی در برنامه هفتم توسعه/ لزوم حمایت‌های بیشتر از این نهاد
۲۰ دی ۱۴۰۱ | ۱۶:۰۸

پیش‌بینی ماموریت‌های بزرگ برای جهاددانشگاهی در برنامه هفتم توسعه/ لزوم حمایت‌های بیشتر از این نهاد

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی، علی کریمی فیروزجایی نماینده مردم بابل و عضو هیات رییسه و مهدی روشنفکر، نماینده مردم بویراحمد و دنا و عضو کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی با حضور در دفتر مرکزی جهاددانشگاهی، نشست مشترکی را با دکتر حسن مسلمی نائینی رییس این نهاد برگزار کردند.
رییس سازمان جهاددانشگاهی صنعتی شریف منصوب شد
۲۰ دی ۱۴۰۱ | ۱۴:۵۳

رییس سازمان جهاددانشگاهی صنعتی شریف منصوب شد

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی، دکتر حسن مسلمی نائینی رییس جهاددانشگاهی با تبدیل حکم سرپرستی، دکتر محسن مردانی را برای مدت دو سال به عنوان رییس سازمان جهاددانشگاهی صنعتی شریف منصوب کرد.
رییس جهاددانشگاهی در حکمی مهندس رحیم امیری را به عنوان سرپرست جهاددانشگاهی خوزستان منصوب کرد.
۱۳ دی ۱۴۰۱ | ۱۶:۰۴

رییس جهاددانشگاهی در حکمی مهندس رحیم امیری را به عنوان سرپرست جهاددانشگاهی خوزستان منصوب کرد.

در متن این حکم آمده است؛ احتراماً با عنایت به تعهد سابقه و تجارب ارزشمند جنابعالی به موجب این حکم شما را به عنوان سرپرست سازمان جهاددانشگاهی خوزستان منصوب می کنم. انتظار میرود نسبت به استفاده از کلیه ظرفیتهای معنوی، مادی و سرمایه های انسانی جهاددانشگاهی به ویژه تقویت نقش آفرینی اعضای آن واحد در جهت تحقق منویات مقام معظم رهبری (مدظله العالی) مبنی بر ارتقاء جهاددانشگاهی، گسترش فضای انقلابی و ارتقاء علمی و عملی جهاددانشگاهی اهتمام ورزید.
انتصاب سرپرست جهاددانشگاهی واحد استان مرکزی
۱۳ دی ۱۴۰۱ | ۱۴:۵۳

انتصاب سرپرست جهاددانشگاهی واحد استان مرکزی

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی، دکتر حسن مسلمی نائینی رییس جهاددانشگاهی در حکمی دکتر محسن مرادی را به عنوان سرپرست جهاددانشگاهی واحد استان مرکزی منصوب کرد.
سرپرست معاونت هماهنگی و امور مجلس جهاددانشگاهی منصوب شد
۲۷ آذر ۱۴۰۱ | ۱۶:۱۳

سرپرست معاونت هماهنگی و امور مجلس جهاددانشگاهی منصوب شد

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی، دکتر حسن مسلمی نائینی رییس جهاددانشگاهی با پذیرش استعفای دکتر عیسی علیزاده، در حکمی دکتر حسن فارسی را به عنوان سرپرست معاونت هماهنگی و امور مجلس این نهاد منصوب کرد. در این حکم آمده است:  امید است با اتکال به خداوند متعال و با همفکری و همکاری جهادگران عزیز در آن معاونت وبا استفاده بهینه از امکانات و تجربیات موجود در انجام وظایف تعیین شده موفق و موید باشید. گفتنی است دکتر حسن فارسی عضو هیات علمی جهاددانشگاهی که پیش از این به عنوان معاون پشتیبانی سازمان جهاددانشگاهی تهران مشغول به کار بود، معاونت فرهنگی این سازمان و مدیرکل اداره کل روابط عمومی جهاددانشگاهی را در کارنامه خود دارد. همچنین دکتر مسلمی نائینی در نامه‌ای جداگانه ضمن پذیرش استعفای دکتر عیسی علیزاده، از خدمات وی در زمان تصدی پست معاونت هماهنگی و امور مجلس جهاددانشگاهی تشکر و قدردانی کرد.