رؤسای واحدهای سازمانی استانی

          

                    دکتر امین رستم زاده                                                         دکتر علی اصغر غفاری زاده

     رئیس جهاددانشگاهی واحد استان آذربایجان غربی                                 رئیس جهاددانشگاهی واحد استان مرکزی    

      

              مهندس مهران اوچی اردبیلی                                                            احمدرضا فیروزی

       رئیس جهاددانشگاهی واحد استان اردبیل                                            رئیس جهاددانشگاهی واحد استان البرز

        

 

 

 

 

            مهندس سیدغلامرضا حسینی                                                        دکتر مهدی ژیان پور

      رئیس جهاددانشگاهی واحد استان ایلام                                          رئیس جهاددانشگاهی واحد استان اصفهان

          

 

 

 

 

               مهندس علی احمدی زاده                                                                 سیروس رضایی

     رئیس جهاددانشگاهی واحد استان بوشهر                                     رئیس جهاددانشگاهی واحد استان چهارمحال و بختیاری 

            

 

 

 

 

              مهندس جلال الدین صادقی                                                          مهندس محسن رحمانی

   رئیس جهاددانشگاهی واحد استان خراسان جنوبی                               رئیس جهاددانشگاهی واحد استان خراسان شمالی

         

 

 

 

 

               مهندس کامران جعفری                                                             دکتر حسن رهایی

     رئیس جهاددانشگاهی واحد استان زنجان                                          رئیس جهاددانشگاهی واحد استان سمنان