آغاز تدوین برنامه هفتم توسعه جهاددانشگاهی

جلسه شورای بخشی برنامه‌ریزی حوزه آموزشی در راستای تدوین برنامه هفتم توسعه جهاددانشگاهی

بازنگری در کلیات برنامه از جمله سند جایگاه جهاددانشگاهی در افق ۱۴۰۴
۱۵ تیر ۱۴۰۰ | ۱۲:۱۶ کد : ۳۳۰۰۵ تاپ خبر
جلسه شورای بخشی برنامه‌ریزی حوزه آموزشی با حضور معاون آموزش و کارآفرینی و مدیران کل آن حوزه به همراه اعضای محترم آن شورا در راستای تدوین برنامه هفتم توسعه جهاددانشگاهی که شامل بازنگری در کلیات برنامه از جمله سند جایگاه جهاددانشگاهی در افق ۱۴۰۴ برگزار گردید
جلسه شورای بخشی برنامه‌ریزی حوزه آموزشی در راستای تدوین برنامه هفتم توسعه جهاددانشگاهی

 روز دوشبه مورخ 1400/04/14 در جلسه شورای بخشی برنامه‌ریزی حوزه آموزشی و در راستای تدوین برنامه هفتم توسعه جهاددانشگاهی که شامل بازنگری در کلیات برنامه از جمله سند جایگاه جهاددانشگاهی در افق 1404، مأموریتها، و سیاستهای حوزه‌ای و تدوین پیش‌نویس اهداف 5 ساله آن حوزه در برنامه توسعه هفتم، موضوع مورد بررسی بوده  و سیاستها و چشم‌انداز اهداف بیست ساله جهاددانشگاهی مورد بازنگری قرار گرفت و همچنین در جلسات آتی این حوزه پیش‌نویس اهداف 5 ساله برنامه هفتم تدوین و تصویب خواهد شد.

text to speech icon

نظر شما :