در احکام جداگانه‌ای توسط دکتر طیبی؛

سرپرستان دو معاونت جهاددانشگاهی تعیین شدند

رییس جهاد دانشگاهی در احکامی جداگانه معاون پشتیبانی و مدیریت منابع و سرپرست "معاونت هماهنگی و امور مجلس" این نهاد را منصوب کرد.
۱۳ آذر ۱۴۰۰ | ۱۰:۲۸ کد : ۴۵۱۱۵ تاپ خبر
به گزارش ایسنا، دکتر حمیدرضا طیبی، رییس جهاد دانشگاهی در احکام جداگانه "دکتر مهدی باصولی" را برای مدت دو سال به عنوان معاون پشتیبانی و مدیریت منابع، "دکتر عیسی علیزاده" را به عنوان سرپرست معاونت هماهنگی و امور مجلس این نهاد منصوب کرد.
سرپرستان دو معاونت جهاددانشگاهی تعیین شدند

در بخشی از حکم معاون پشتیبانی و مدیریت منابع جهاددانشگاهی آمده است: «انتظار دارد تمامی مساعی خویش را به منظور توسعه و ارتقای بیش از پیش فعالیت های پشتیبانی جهاددانشگاهی و همچنین هدایت، برنامه‌ریزی و نظارت بر کلیه فعالیت‌های مالی و اداری جهاددانشگاهی به کار ببندید.»

دکتر باصولی پیش از این به عنوان معاون معاونت هماهنگی و امور مجلس و همچنین سرپرست معاونت پشتیبانی و مدیریت منابع مشغول فعالیت بود.

در بخشی از حکم دکتر طیبی برای سرپرست معاونت هماهنگی و امور مجلس این نهاد نیز آمده است: «امید است انتظار دارد تمام مساعی خویش را در جهت هماهنگی، توسعه و نظارت بر امور واحدها، پژوهشکده‌ها، مراکز و سازمان‌های جهاد دانشگاهی به کار ببندید.»


نظر شما :