تاپ خبر - آرشیو

در احکام جداگانه‌ای توسط دکتر طیبی؛

سرپرستان دو معاونت جهاددانشگاهی تعیین شدند

به گزارش ایسنا، دکتر حمیدرضا طیبی، رییس جهاد دانشگاهی در احکام جداگانه "دکتر مهدی باصولی" را برای مدت دو سال به عنوان معاون پشتیبانی و مدیریت منابع، "دکتر عیسی علیزاده" را به عنوان سرپرست معاونت هماهنگی و امور مجلس این نهاد منصوب کرد.

ادامه مطلب